Om Energibyggare i Proffsbyggarna

Nyligen har det publicerats två artiklar om Energibyggarna i Proffsbyggarna, en tidningsbilaga producerad  av Uppsala Nya Tidning, Byggnads och Sveriges Byggindustrier i samarbete.

Läs om de fyra utbildningar som just nu är aktuella för alla i byggbranschen – Proffsbyggarna nr 1 2016, sid 5.

Läs om SH Bygg i Uppsala som var en av dem som pilottestade utbildningen Energibyggarna – Proffsbyggarna nr 1 2016, sid 11.