Seminarium om nya byggkraven

Den 21 april i Stockholm, anordnar Energibyggare ett seminarium om de nya och kommande energikraven i byggreglerna och den kunskapsutmaning detta innebär för bygg- och installationsbranschen, samt hur Energibyggare och andra nationella kunskapshöjande satsningar kan vara till hjälp. Frågan diskuteras och kommenteras av:

  • Robert Johannesson, Boverket
  • Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet
  • Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier
  • Magnus Everitt, Installatörsföretagen
  • Thomas Berggren, Energimyndigheten
  • Åsa Douhan och Hans Söderström för projeket Swebuild som står bakom Energibyggare

Seminariet tar upp ämnen som Nära-NollEnergi-kraven för byggnader, EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda samt om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår. Frågorna sätts i relation till den inverkan kraven får för byggföretagen och om energimålen i relation till installation av förnybar energi.

Inbjudan seminarium 170421

WTC Växjö 2016 foto J Wallin webb