Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

”Att tänka bättre och få insikt i att planera”

Andreas Tövinge, projektledare på byggbolaget Credentia i Norrtälje, gick ”Interaktiv utbildning för Energibyggare” under handledning av byggledare Simon Hellström i Uppsala hösten 2016. ”Jag tycker att Energibyggare-utbildningen var bra. Den ger förutsättningar för hur man ska tänka kring energiförbrukning och få insikt i hur man ska planera energieffektivt.” säger Andreas.

Med nya energikrav på byggnader är det viktigt att alla yrkeskategorier som arbetar med att bygga eller renovera en byggnad har insikt om hur deras arbete påverkar de andras. Energibyggarutbildningen handlar till stor del om byggnaden som system.

Viktor Fischer Credentia

Viktor Fischer Credentia

”Det är de små delarna i det hela som hantverkare skulle ta del av, för de är nog inte medvetna om det” säger Viktor Fischer, som är projektingenjör på Credentia i Norrtälje.

Energibyggare är en yrkesöverskridande fortbildning för yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer som ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer. Det är en fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Nu har fler än 1000 personer blivit Energibyggare och på energibyggare.se listas de företag som har utbildade handledare för Energibyggarutbildningen.

Nya byggregler träder i kraft i år

I och med den ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som gäller byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 1 april 2017, så behöver bygg- och installationsbranschen förhålla sig till de nya kraven som kommer att ställas på byggnader. Alla nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Under våren 2017 ges handledarutbildningen på ett antal olika orter runt om i Sverige, se hela listan.

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia