Byggbranschen utbildar i energibyggnad

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare – en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

Energibyggare vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska man kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. Kursen är uppdelad i sex interaktiva avsnitt som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom; Introduktion – Energibyggare gör skillnad, Värmeisolering, Lufttäthet, Byggnaden som system, Fukt och Installationer.

Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU, RISE och Passivhuscentrum Västra Götaland.

I skrivande stund har nästan 2000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via en handledare på den egna byggarbetsplatsen.

Energibyggare är en av de utbildningar som kan registreras i ID06 Kompetensdatabas.
www.sverigesbyggindustrier.se/kurs
installatorsforetagen.se