Kategoriarkiv: Nyheter

Göteborg 7 dec 2017
Energibyggare goes west!

Anmäl dig till handledarutbildning Energibyggare på länken.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Tid och plats

  • Den 7 dec 2017, Göteborg kl. 08.00-16.00 hos Sveriges Byggindustrier, Göteborg
  • Pris: Avgiftsfri lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

Anmälan:  Sker via Entreprenörsskolan; http://eskolan.bygg.org/sv/energibyggare 

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete inom byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande samt möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på arbetsplatsen.

 

Utbildningstillfällen i Stockholm och Uppsala den 25 och 26 oktober

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Tid och plats

  • Den 25 oktober 2017 kl. 08.00-16.00 hos Installatörsföretagen, Ringvägen 100, plan 7, Södermalm i Stockholm (T-bana Skanstull)
  • Eller den 26 oktober 2017 kl. 08.00-16.00 hos Sveriges Byggindustrier, Bangårdsgatan 13 i Uppsala
    Pris: Avgiftsfri lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

Anmälan:  Sker via Entreprenörsskolan; http://eskolan.bygg.org/sv/energibyggare 

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete inom byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande samt möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på arbetsplatsen.

 

Läs hela inlägget på EIOs hemsida

 

Byggbranschen utbildar i energibyggnad

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare – en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

Energibyggare vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska man kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. Kursen är uppdelad i sex interaktiva avsnitt som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom; Introduktion – Energibyggare gör skillnad, Värmeisolering, Lufttäthet, Byggnaden som system, Fukt och Installationer.

Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU, RISE och Passivhuscentrum Västra Götaland.

I skrivande stund har nästan 2000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via en handledare på den egna byggarbetsplatsen.

Energibyggare är en av de utbildningar som kan registreras i ID06 Kompetensdatabas.
www.sverigesbyggindustrier.se/kurs
installatorsforetagen.se

Handledarutbildning i Visby 28 september

I höst ges utbildningen Handledare för Energibyggare i Visby på Gotland, den 28 september 2017.

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

OMFATTNING:       En dag

PRIS:                           Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

ANMÄLAN:              Sker via Entreprenörsskolan

FÖRKUNSKAPER:   Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen.

 

 

Ny elsäkerhetslag träder i kraft 1 juli

När den nya elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli påverkar det dig som arbetar med el kopplat till ventilation, VVS och kyla. Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel. Det visar att elinstallationerna utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt och med tillräcklig kontroll och uppföljning. Företag måste registrera sig på Elsäkerhetsverket senast den 1 juli 2017, annars arbetar du inte längre lagligt.

Läs mer om vad det innebär för dig som arbetar med installationer på:

Elsäkerhetsverket

Installatörsföretagens hemsida
VVS-företagens hemsida
EIOs hemsida