Kategoriarkiv: Nyheter

Bild från utbildningen i Trönninge, Varberg.

Nytt utbildningstillfälle i Luleå 7 juni

”Energibyggare är en bra och viktig utbildning som belyser väldigt aktuella frågor”
För oss på Akademiska hus som både äger och bygger fastigheter är det viktigt att veta att byggnaden är hållbar långsiktigt. Jag rekommenderar verkligen Energibyggare både för byggnadsarbetare och beställare.                   Patrik Holmgren, Akademiska hus, Umeå

 

Välkommen till handledarutbildning för Energibyggare 7 juni i Luleå!

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

OMFATTNING:       Den 7 juni 2017 kl. 08.00 – 16.00 på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.

PRIS:                           Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

ANMÄLAN:              Sker via Entreprenörsskolan    eller via länk på www.energibyggare.se

FÖRKUNSKAPER:   Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen.

Handledarens roll

  • Att hålla i utbildningen Energibyggare (ca 4 tim) hemma på arbetsplatsen.
  • Att vara diskussionsledare till det självinstruerande kursmaterialet.
  • Att registrera deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt.

Anmäl dig här

Hur ligger det till med de nya byggreglerna? Se svaren här

När kommer Boverket leverera definitionerna på nära-noll-energibyggnader och vad kommer räknas som primärenergikällor? Vad är läget i förhandlingarna i Bryssel? Vad säger branschen om de planerade nya byggkraven?
Svaren levererades på Energibyggares seminarium i Stockholm 21 april 2017.

Se filmerna från de olika föreläsningarna

Robert Johannesson, t.f. enhetschef, Boverket; Status vad gäller de nya nära-nollenergireglerna.

Fredrik von Malmborg, kansliråd, Miljö- och Energidepartementet; Om EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om
direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

 

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier; Vad vet vi om de nya byggkraven och vad tycker BI om det?

Magnus Everitt, energiexpert, Installatörsföretagen; Om energimålen gällande installationer av förnybara energikällor och byggsektorns syn på detta.

 

Thomas Berggren, senior rådgivare, Energimyndigheten; Om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår.

 

Åsa Douhan och Hans Söderström för projektet Swebuild som står bakom Energibyggare.

 

Se den avslutande paneldebatten

Röster från deltagarna

Andreas Hagnell, SKL, om vikten av att hela kedjan finns med.

 

Saga Hellberg, Byggherrarna, om att det är bra att Boverket fortsätter dialogen med branschen.

 

Johan Svensson, PEAB, bra att Boverket beslutat om ny remissomgång för NNE-kraven.

 

Göran Werner, WSP och BeBo, om att utbildning behövs i alla led för att möta nya kraven.

Läs den sammanfattande artikeln om seminariet i tidningen Byggindustrin (2017-04-21)

ID06 Kompetensdatabas nu i full gång

ID06 Kompetensdatabas är nu i full funktion. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Och nu, från och med andra kvartalet 2017, är det möjligt att se utbildningsbevis och behörighet för anställda eller underentreprenörer ute på arbetsplatserna via ID06 systemet.

Utbildningsbevis kan registreras i ID06 Kompetensdatabas av ackrediterade utbildningsföretag. Mer info om vilka företag som är ackrediterade, vilka utbildningar som går att registrera samt ansökan om läsbehörighet för företag hittar du på www.id06kompetensdatabas.se.

Alla som går utbildningen Handledare för Energibyggare våren 2017, kan få registreras utan kostnad i ID06 Kompetensdatabas, precis som de som gått utbildningen under 2016. Läs mer om att bli handledare.

 

I dagsläget kräver arbetsmiljölagstiftningen att alla byggprojekt ska säkerställa att de medarbetare och underentreprenörer som är inne på bygget har nödvändig kompetens för de arbetsmoment de utför. Detta var tidigare en omständlig och tidskrävande administrativ börda, som nu blir mycket enklare genom den till ID06 kopplade kompetensdatabasen.

Företagens kompetens inom energieffektivt byggande blir allt viktigare

Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren. Foto: Joakim Carlander.

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem i Västergötland bygger numera allt i passivhusteknik. Grundkravet i upphandlingarna är att företagen kan energieffektivt byggande.

Byggnader står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige.  För att minska detta kommer i år nya regler om hur mycket energi ett hus får göra av med. Om fyra år, 2021, blir det ytterligare skärpning av nivåerna, då ska alla nya hus och lokaler vara nära-nollenergibyggnader.

Men stora energibesparingar kan också göras i det befintliga beståndet. Miljonprogramshusen, som byggdes på 60-och 70-talen, har nu kommit upp i en ålder då de måste renoveras.

 

Betalar sig

Miljonprogramsområdet Brogården. Foto AB Alingsåshem.

Miljonprogramsområdet Brogården. Foto AB Alingsåshem.

När Alingsåshem, som är Alingsås kommunala fastighetsbolag, skulle renovera miljonprogramsområdet Brogården valde man att blåsa ut alla lägenheterna ner till betongstommen, och sen bygga ett helt nytt klimatskal i passivhusteknik. Energianvändningen minskade med 75 till 80 procent.

– Brogården visar svarta siffror idag. Vi har fått den effekt vi ville ha. Det kostar inte mer pengar att bygga passivhus, den minskade energimängden betalar gott och väl den extra investeringen, säger Ing-Marie Odegren.

Bygger SABOs punkthus som passivhus

Bolaget har bestämt att bygga i passivhusteknik i allt de gör framöver. Sju olika områden är på gång. Bland annat ska miljonprogramsområdet Noltorp renoveras, men denna gång ska lägenhetsinnehavarna få bo kvar. Helt nya trygghetsboenden byggs i Noltorpshöjd och i Trollskogen, det blir punkthus; Kombohus Plus, som tagits fram av allmännyttans organisation SABO. Alingsåshem har anpassat Kombohusen till sina egna byggkrav och bygger dem i passivhusteknik. Ett äldreboende håller på att projekteras, och sex stycken småhus med vardera 26 lägenheter planeras för ungdomar och nyanlända.

– Att bygga passivhus är en hygienfråga. Det finns inget annat val om vi inte ska belasta kommande generationer, vi måste bygga klimatneutralt. På köpet får vi god inomhusmiljö. Luften är fräsch, det drar inte från fönster, och lägenheterna blir tysta. Allt det här påverkar människors livsmiljö så mycket, säger Ing-Marie Odegren.

Helhetssynen viktig

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden. Foto AB Alingsåshem.

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden.  Man valde partnering som samarbetsform.

– Det är det minst riskfyllda sättet att jobba.  All kompetens samlades vid samma bord där vi fattade beslut tillsammans. Det var inget ovanligt att vi var femton personer runt bordet. Ingen är under- eller överordnad. Helhetssynen är livsviktig eftersom vi hanterar långsiktighetens och hållbarhetens tre dimensioner: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, säger Ing-Marie Odegren.

Fortbilda i energieffektivt byggande

Även i de nya projekten använder de sig av partnering. Skillnaden nu är att de inte behöver lära sig allt från början, utan kan använda sig av tidigare lärdomar och erfarenheter. Ing-Marie Odegren menar att det är av största vikt för byggföretagen att fortbilda sina anställda i energieffektivt byggande, och rekommenderar utbildningen Energibyggare.

– Om man fått utbildning i energieffektivt byggande blir man mer konkurrenskraftig. På Brogården fick vi lära upp så mycket människor, kompetensen fanns inte. Men nu vill vi att det ska finnas färdigutbildade människor.

Kvalitetssäkring

Vid upphandlingar är Alingsåshem noga med kompetensen.

– Det är ett grundkrav att företagen kan energieffektivt byggande.  Vi tar CV på ledande personal, gör anställningsintervjuer och tar referenser. Kravet på kvalitet är stor när man bygger energieffektivt, man måste ha kunskap om varför man gör på ett visst sätt och vilka konsekvenserna blir om man inte gör rätt. I slutändan handlar det om att kunna kvalitetssäkra bygget, avslutar Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

 

För mer information, kontakta

Hanna Wedel, kommunikatör Passivhuscentrum Västra Götaland
Tel: 0734-00 02 02

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

”Att tänka bättre och få insikt i att planera”

Andreas Tövinge, projektledare på byggbolaget Credentia i Norrtälje, gick ”Interaktiv utbildning för Energibyggare” under handledning av byggledare Simon Hellström i Uppsala hösten 2016. ”Jag tycker att Energibyggare-utbildningen var bra. Den ger förutsättningar för hur man ska tänka kring energiförbrukning och få insikt i hur man ska planera energieffektivt.” säger Andreas.

Med nya energikrav på byggnader är det viktigt att alla yrkeskategorier som arbetar med att bygga eller renovera en byggnad har insikt om hur deras arbete påverkar de andras. Energibyggarutbildningen handlar till stor del om byggnaden som system.

Viktor Fischer Credentia

Viktor Fischer Credentia

”Det är de små delarna i det hela som hantverkare skulle ta del av, för de är nog inte medvetna om det” säger Viktor Fischer, som är projektingenjör på Credentia i Norrtälje.

Energibyggare är en yrkesöverskridande fortbildning för yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer som ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer. Det är en fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Nu har fler än 1000 personer blivit Energibyggare och på energibyggare.se listas de företag som har utbildade handledare för Energibyggarutbildningen.

Nya byggregler träder i kraft i år

I och med den ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som gäller byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 1 april 2017, så behöver bygg- och installationsbranschen förhålla sig till de nya kraven som kommer att ställas på byggnader. Alla nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Under våren 2017 ges handledarutbildningen på ett antal olika orter runt om i Sverige, se hela listan.

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia