Hur ligger det till med de nya byggreglerna? Se svaren här

När kommer Boverket leverera definitionerna på nära-noll-energibyggnader och vad kommer räknas som primärenergikällor? Vad är läget i förhandlingarna i Bryssel? Vad säger branschen om de planerade nya byggkraven?
Svaren levererades på Energibyggares seminarium i Stockholm 21 april 2017.

Se filmerna från de olika föreläsningarna

Robert Johannesson, t.f. enhetschef, Boverket; Status vad gäller de nya nära-nollenergireglerna.

Fredrik von Malmborg, kansliråd, Miljö- och Energidepartementet; Om EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om
direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

 

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier; Vad vet vi om de nya byggkraven och vad tycker BI om det?

Magnus Everitt, energiexpert, Installatörsföretagen; Om energimålen gällande installationer av förnybara energikällor och byggsektorns syn på detta.

 

Thomas Berggren, senior rådgivare, Energimyndigheten; Om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår.

 

Åsa Douhan och Hans Söderström för projektet Swebuild som står bakom Energibyggare.

 

Se den avslutande paneldebatten

Röster från deltagarna

Andreas Hagnell, SKL, om vikten av att hela kedjan finns med.

 

Saga Hellberg, Byggherrarna, om att det är bra att Boverket fortsätter dialogen med branschen.

 

Johan Svensson, PEAB, bra att Boverket beslutat om ny remissomgång för NNE-kraven.

 

Göran Werner, WSP och BeBo, om att utbildning behövs i alla led för att möta nya kraven.

Läs den sammanfattande artikeln om seminariet i tidningen Byggindustrin (2017-04-21)