Författararkiv: EnergiBygg

Handledarutbildning 16 maj

Anmäl dig till handledarutbildning Energibyggare på länken.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Tid och plats

  • Den 16 maj 2018 Stockholm kl. 08.00-16.00 hos Sveriges Byggindustrier, Stockholm
  • Pris: Avgiftsfri lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

Anmälan:  Sker via Entreprenörsskolan; http://eskolan.bygg.org/sv/boka?evid=1486735

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete inom byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande samt möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på arbetsplatsen.

Handledarutbildning i Visby 28 september

I höst ges utbildningen Handledare för Energibyggare i Visby på Gotland, den 28 september 2017.

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

OMFATTNING:       En dag

PRIS:                           Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

ANMÄLAN:              Sker via Entreprenörsskolan

FÖRKUNSKAPER:   Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen.

 

 

Ny elsäkerhetslag träder i kraft 1 juli

När den nya elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli påverkar det dig som arbetar med el kopplat till ventilation, VVS och kyla. Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel. Det visar att elinstallationerna utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt och med tillräcklig kontroll och uppföljning. Företag måste registrera sig på Elsäkerhetsverket senast den 1 juli 2017, annars arbetar du inte längre lagligt.

Läs mer om vad det innebär för dig som arbetar med installationer på:

Elsäkerhetsverket

Installatörsföretagens hemsida
VVS-företagens hemsida
EIOs hemsida

Bild från utbildningen i Trönninge, Varberg.

Nytt utbildningstillfälle i Luleå 7 juni

”Energibyggare är en bra och viktig utbildning som belyser väldigt aktuella frågor”
För oss på Akademiska hus som både äger och bygger fastigheter är det viktigt att veta att byggnaden är hållbar långsiktigt. Jag rekommenderar verkligen Energibyggare både för byggnadsarbetare och beställare.                   Patrik Holmgren, Akademiska hus, Umeå

 

Välkommen till handledarutbildning för Energibyggare 7 juni i Luleå!

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

OMFATTNING:       Den 7 juni 2017 kl. 08.00 – 16.00 på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.

PRIS:                           Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

ANMÄLAN:              Sker via Entreprenörsskolan    eller via länk på www.energibyggare.se

FÖRKUNSKAPER:   Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen.

Handledarens roll

  • Att hålla i utbildningen Energibyggare (ca 4 tim) hemma på arbetsplatsen.
  • Att vara diskussionsledare till det självinstruerande kursmaterialet.
  • Att registrera deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt.

Anmäl dig här

Hur ligger det till med de nya byggreglerna? Se svaren här

När kommer Boverket leverera definitionerna på nära-noll-energibyggnader och vad kommer räknas som primärenergikällor? Vad är läget i förhandlingarna i Bryssel? Vad säger branschen om de planerade nya byggkraven?
Svaren levererades på Energibyggares seminarium i Stockholm 21 april 2017.

Se filmerna från de olika föreläsningarna

Robert Johannesson, t.f. enhetschef, Boverket; Status vad gäller de nya nära-nollenergireglerna.

Fredrik von Malmborg, kansliråd, Miljö- och Energidepartementet; Om EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om
direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

 

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier; Vad vet vi om de nya byggkraven och vad tycker BI om det?

Magnus Everitt, energiexpert, Installatörsföretagen; Om energimålen gällande installationer av förnybara energikällor och byggsektorns syn på detta.

 

Thomas Berggren, senior rådgivare, Energimyndigheten; Om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår.

 

Åsa Douhan och Hans Söderström för projektet Swebuild som står bakom Energibyggare.

 

Se den avslutande paneldebatten

Röster från deltagarna

Andreas Hagnell, SKL, om vikten av att hela kedjan finns med.

 

Saga Hellberg, Byggherrarna, om att det är bra att Boverket fortsätter dialogen med branschen.

 

Johan Svensson, PEAB, bra att Boverket beslutat om ny remissomgång för NNE-kraven.

 

Göran Werner, WSP och BeBo, om att utbildning behövs i alla led för att möta nya kraven.

Läs den sammanfattande artikeln om seminariet i tidningen Byggindustrin (2017-04-21)