Kategoriarkiv: Nyheter

ID06 Kompetensdatabas nu i full gång

ID06 Kompetensdatabas är nu i full funktion. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Och nu, från och med andra kvartalet 2017, är det möjligt att se utbildningsbevis och behörighet för anställda eller underentreprenörer ute på arbetsplatserna via ID06 systemet.

Utbildningsbevis kan registreras i ID06 Kompetensdatabas av ackrediterade utbildningsföretag. Mer info om vilka företag som är ackrediterade, vilka utbildningar som går att registrera samt ansökan om läsbehörighet för företag hittar du på www.id06kompetensdatabas.se.

Alla som går utbildningen Handledare för Energibyggare våren 2017, kan få registreras utan kostnad i ID06 Kompetensdatabas, precis som de som gått utbildningen under 2016. Läs mer om att bli handledare.

 

I dagsläget kräver arbetsmiljölagstiftningen att alla byggprojekt ska säkerställa att de medarbetare och underentreprenörer som är inne på bygget har nödvändig kompetens för de arbetsmoment de utför. Detta var tidigare en omständlig och tidskrävande administrativ börda, som nu blir mycket enklare genom den till ID06 kopplade kompetensdatabasen.

Företagens kompetens inom energieffektivt byggande blir allt viktigare

Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren. Foto: Joakim Carlander.

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem i Västergötland bygger numera allt i passivhusteknik. Grundkravet i upphandlingarna är att företagen kan energieffektivt byggande.

Byggnader står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige.  För att minska detta kommer i år nya regler om hur mycket energi ett hus får göra av med. Om fyra år, 2021, blir det ytterligare skärpning av nivåerna, då ska alla nya hus och lokaler vara nära-nollenergibyggnader.

Men stora energibesparingar kan också göras i det befintliga beståndet. Miljonprogramshusen, som byggdes på 60-och 70-talen, har nu kommit upp i en ålder då de måste renoveras.

 

Betalar sig

Miljonprogramsområdet Brogården. Foto AB Alingsåshem.

Miljonprogramsområdet Brogården. Foto AB Alingsåshem.

När Alingsåshem, som är Alingsås kommunala fastighetsbolag, skulle renovera miljonprogramsområdet Brogården valde man att blåsa ut alla lägenheterna ner till betongstommen, och sen bygga ett helt nytt klimatskal i passivhusteknik. Energianvändningen minskade med 75 till 80 procent.

– Brogården visar svarta siffror idag. Vi har fått den effekt vi ville ha. Det kostar inte mer pengar att bygga passivhus, den minskade energimängden betalar gott och väl den extra investeringen, säger Ing-Marie Odegren.

Bygger SABOs punkthus som passivhus

Bolaget har bestämt att bygga i passivhusteknik i allt de gör framöver. Sju olika områden är på gång. Bland annat ska miljonprogramsområdet Noltorp renoveras, men denna gång ska lägenhetsinnehavarna få bo kvar. Helt nya trygghetsboenden byggs i Noltorpshöjd och i Trollskogen, det blir punkthus; Kombohus Plus, som tagits fram av allmännyttans organisation SABO. Alingsåshem har anpassat Kombohusen till sina egna byggkrav och bygger dem i passivhusteknik. Ett äldreboende håller på att projekteras, och sex stycken småhus med vardera 26 lägenheter planeras för ungdomar och nyanlända.

– Att bygga passivhus är en hygienfråga. Det finns inget annat val om vi inte ska belasta kommande generationer, vi måste bygga klimatneutralt. På köpet får vi god inomhusmiljö. Luften är fräsch, det drar inte från fönster, och lägenheterna blir tysta. Allt det här påverkar människors livsmiljö så mycket, säger Ing-Marie Odegren.

Helhetssynen viktig

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden. Foto AB Alingsåshem.

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden.  Man valde partnering som samarbetsform.

– Det är det minst riskfyllda sättet att jobba.  All kompetens samlades vid samma bord där vi fattade beslut tillsammans. Det var inget ovanligt att vi var femton personer runt bordet. Ingen är under- eller överordnad. Helhetssynen är livsviktig eftersom vi hanterar långsiktighetens och hållbarhetens tre dimensioner: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, säger Ing-Marie Odegren.

Fortbilda i energieffektivt byggande

Även i de nya projekten använder de sig av partnering. Skillnaden nu är att de inte behöver lära sig allt från början, utan kan använda sig av tidigare lärdomar och erfarenheter. Ing-Marie Odegren menar att det är av största vikt för byggföretagen att fortbilda sina anställda i energieffektivt byggande, och rekommenderar utbildningen Energibyggare.

– Om man fått utbildning i energieffektivt byggande blir man mer konkurrenskraftig. På Brogården fick vi lära upp så mycket människor, kompetensen fanns inte. Men nu vill vi att det ska finnas färdigutbildade människor.

Kvalitetssäkring

Vid upphandlingar är Alingsåshem noga med kompetensen.

– Det är ett grundkrav att företagen kan energieffektivt byggande.  Vi tar CV på ledande personal, gör anställningsintervjuer och tar referenser. Kravet på kvalitet är stor när man bygger energieffektivt, man måste ha kunskap om varför man gör på ett visst sätt och vilka konsekvenserna blir om man inte gör rätt. I slutändan handlar det om att kunna kvalitetssäkra bygget, avslutar Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

 

För mer information, kontakta

Hanna Wedel, kommunikatör Passivhuscentrum Västra Götaland
Tel: 0734-00 02 02

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

”Att tänka bättre och få insikt i att planera”

Andreas Tövinge, projektledare på byggbolaget Credentia i Norrtälje, gick ”Interaktiv utbildning för Energibyggare” under handledning av byggledare Simon Hellström i Uppsala hösten 2016. ”Jag tycker att Energibyggare-utbildningen var bra. Den ger förutsättningar för hur man ska tänka kring energiförbrukning och få insikt i hur man ska planera energieffektivt.” säger Andreas.

Med nya energikrav på byggnader är det viktigt att alla yrkeskategorier som arbetar med att bygga eller renovera en byggnad har insikt om hur deras arbete påverkar de andras. Energibyggarutbildningen handlar till stor del om byggnaden som system.

Viktor Fischer Credentia

Viktor Fischer Credentia

”Det är de små delarna i det hela som hantverkare skulle ta del av, för de är nog inte medvetna om det” säger Viktor Fischer, som är projektingenjör på Credentia i Norrtälje.

Energibyggare är en yrkesöverskridande fortbildning för yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer som ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer. Det är en fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Nu har fler än 1000 personer blivit Energibyggare och på energibyggare.se listas de företag som har utbildade handledare för Energibyggarutbildningen.

Nya byggregler träder i kraft i år

I och med den ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som gäller byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 1 april 2017, så behöver bygg- och installationsbranschen förhålla sig till de nya kraven som kommer att ställas på byggnader. Alla nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Under våren 2017 ges handledarutbildningen på ett antal olika orter runt om i Sverige, se hela listan.

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Seminarium om nya byggkraven

Den 21 april i Stockholm, anordnar Energibyggare ett seminarium om de nya och kommande energikraven i byggreglerna och den kunskapsutmaning detta innebär för bygg- och installationsbranschen, samt hur Energibyggare och andra nationella kunskapshöjande satsningar kan vara till hjälp. Frågan diskuteras och kommenteras av:

  • Robert Johannesson, Boverket
  • Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet
  • Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier
  • Magnus Everitt, Installatörsföretagen
  • Thomas Berggren, Energimyndigheten
  • Åsa Douhan och Hans Söderström för projeket Swebuild som står bakom Energibyggare

Seminariet tar upp ämnen som Nära-NollEnergi-kraven för byggnader, EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda samt om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår. Frågorna sätts i relation till den inverkan kraven får för byggföretagen och om energimålen i relation till installation av förnybar energi.

Inbjudan seminarium 170421

WTC Växjö 2016 foto J Wallin webb

Utbildningstillfälle i Jönköping tillagt

Efter önskemål har vi nu lagt till ett utbildningstillfälle i Jönköping, den 4 april 2017. Välkommen med din anmälan till handledarutbildningen för Energibyggare!

Jag vill gå handledarutbildningen i Jönköping

Jag vill se alla orter och datum.

 

Så här såg det ut när handledarutbildningen gavs i Malmö våren 2016.

Full uppmärksamhet under utbildningen i Malmö. Foto Åke Blomsterberg, WSP.

Full uppmärksamhet under utbildningen i Malmö. Foto Åke Blomsterberg, WSP.