Kategoriarkiv: Utbildningstillfällen

Handledarutbildning 16 maj

Anmäl dig till handledarutbildning Energibyggare på länken.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Tid och plats

  • Den 16 maj 2018 Stockholm kl. 08.00-16.00 hos Sveriges Byggindustrier, Stockholm
  • Pris: Avgiftsfri lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

Anmälan:  Sker via Entreprenörsskolan; http://eskolan.bygg.org/sv/boka?evid=1486735

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete inom byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande samt möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på arbetsplatsen.

Bild från utbildningen i Trönninge, Varberg.

Nytt utbildningstillfälle i Luleå 7 juni

”Energibyggare är en bra och viktig utbildning som belyser väldigt aktuella frågor”
För oss på Akademiska hus som både äger och bygger fastigheter är det viktigt att veta att byggnaden är hållbar långsiktigt. Jag rekommenderar verkligen Energibyggare både för byggnadsarbetare och beställare.                   Patrik Holmgren, Akademiska hus, Umeå

 

Välkommen till handledarutbildning för Energibyggare 7 juni i Luleå!

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

OMFATTNING:       Den 7 juni 2017 kl. 08.00 – 16.00 på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.

PRIS:                           Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)

ANMÄLAN:              Sker via Entreprenörsskolan    eller via länk på www.energibyggare.se

FÖRKUNSKAPER:   Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen.

Handledarens roll

  • Att hålla i utbildningen Energibyggare (ca 4 tim) hemma på arbetsplatsen.
  • Att vara diskussionsledare till det självinstruerande kursmaterialet.
  • Att registrera deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt.

Anmäl dig här

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

”Att tänka bättre och få insikt i att planera”

Andreas Tövinge, projektledare på byggbolaget Credentia i Norrtälje, gick ”Interaktiv utbildning för Energibyggare” under handledning av byggledare Simon Hellström i Uppsala hösten 2016. ”Jag tycker att Energibyggare-utbildningen var bra. Den ger förutsättningar för hur man ska tänka kring energiförbrukning och få insikt i hur man ska planera energieffektivt.” säger Andreas.

Med nya energikrav på byggnader är det viktigt att alla yrkeskategorier som arbetar med att bygga eller renovera en byggnad har insikt om hur deras arbete påverkar de andras. Energibyggarutbildningen handlar till stor del om byggnaden som system.

Viktor Fischer Credentia

Viktor Fischer Credentia

”Det är de små delarna i det hela som hantverkare skulle ta del av, för de är nog inte medvetna om det” säger Viktor Fischer, som är projektingenjör på Credentia i Norrtälje.

Energibyggare är en yrkesöverskridande fortbildning för yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer som ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer. Det är en fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Nu har fler än 1000 personer blivit Energibyggare och på energibyggare.se listas de företag som har utbildade handledare för Energibyggarutbildningen.

Nya byggregler träder i kraft i år

I och med den ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som gäller byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 1 april 2017, så behöver bygg- och installationsbranschen förhålla sig till de nya kraven som kommer att ställas på byggnader. Alla nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Under våren 2017 ges handledarutbildningen på ett antal olika orter runt om i Sverige, se hela listan.

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Energibyggarutbildning den 2017-01-17 på Credentia

Utbildningstillfälle i Jönköping tillagt

Efter önskemål har vi nu lagt till ett utbildningstillfälle i Jönköping, den 4 april 2017. Välkommen med din anmälan till handledarutbildningen för Energibyggare!

Jag vill gå handledarutbildningen i Jönköping

Jag vill se alla orter och datum.

 

Så här såg det ut när handledarutbildningen gavs i Malmö våren 2016.

Full uppmärksamhet under utbildningen i Malmö. Foto Åke Blomsterberg, WSP.

Full uppmärksamhet under utbildningen i Malmö. Foto Åke Blomsterberg, WSP.

Handledarutbildning snart i Malmö, Falun, Karlshamn, Växjö och Kalmar

Det finns fortfarande några platser kvar, för den som vill gå Handledarutbildning för Energibyggare. I Kalmar är det nästan fullt så där gäller det att skynda sig om man vill få plats.om_energibyggare

3 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Malmö.
Anmäl dig här.
10 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Falun.
Anmäl dig här.
17 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Karlshamn.
Anmäl dig här.
18 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Växjö.
Anmäl dig här.
19 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Kalmar.
Anmäl dig här.

Bygg- och installationsföretag kan anmäla sin arbetsledare, platschef eller yrkesarbetare till endagsutbildningen för handledare. De godkända handledarna utbildar sen sina kollegor med hjälp av det självinstruerande webbaserade utbildningsmaterialet direkt ute på byggarbetsplatsen.

Se alla vårens kvarvarande utbildningstillfällen.