Om energibyggare

En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

Vad är Energibyggare?
Det är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har tagit fram utbildningen inom EU-projektet Build Up Skills 2014-2017.

Vem kan bli Energibyggare?
Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir.
Exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer och alla andra yrkesgrupper som påverkar en byggarbetsplats.

Varför ska jag bli Energibyggare?
Med skärpta krav på energieffektivitet i bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Som godkänd Energibyggare kan din utbildning registreras i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via en särskild ansökan.
Läs mer om varför Energibyggare behövs.

Hur bli Energibyggare?om_energibyggare Utbildningen Energibyggare ger ökad kompetens i energieffektivt byggande och förnybar energi.Utbildningen är uppdelad i flera interaktiva moduler som tillsammans tar cirka fyra timmar att gå igenom. Utbildningen kan genomföras vid olika tillfällen och fungerar både för självstudier eller i grupp under ledning av en handledare – allt beroende på vad som passar din arbetsplats. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt via förstasidan här på energibyggare.se.

Vad menas med interaktiv utbildning?
Den interaktiva utbildningen är tillgänglig online här på energibyggare.se och är helt webbaserad. Varje modul är uppbyggd på liknande sätt och består av text, bild, berättarröst, filmer, animeringar, interaktiva övningar och kunskapstest. Utbildningen är tillgänglig dygnet runt från dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Kunskapsnivå
Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskap om byggnads- och installationsteknik. Kunskapsnivån i utbildningen Energibyggare motsvarar svensk grundutbildningsnivå i ämnena energieffektivt byggande och installation samt förnybar energi i ny- och ombyggnation. Svenskakunskaper motsvarande gymnasienivå krävs för att förstå innehållet i utbildningen.

Kompetensdatabas
När du genomfört utbildningen med godkänt har handledaren möjlighet att registrera din utbildning i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via en särskild ansökan. Det går även att genomgå utbildningen som gäst (utan inloggning), men då registreras inga resultat.

Handledare
För att bli handledare för Energibyggare måste du gå en Handledarutbildning anordnad av Entreprenörsskolan (som är Sveriges Byggindustriers utbildningsarrangör).

Energibyggarutbildningen genomförs av en handledare, som till exempel kan vara en platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Handledarens roll är att leda utbildningen, vara diskussionsledare och kunna ge support.


Dokument om projektet/Documents about the project
Om SWEBUILD (på svenska, 2018-02-01)
About SWEBUILD (in English, Feb 1, 2018)
Slutrapport (svenska)
Final report (in English)

Att utbilda personalen till Energibyggare
Fram till våren 2017 kunde företag anmäla personer till handledarutbildning (till exempel arbetsledare, platschefer). Dessa handledare förväntas i sin tur hålla Energibyggarutbildningen med sina kollegor ute på arbetsplatsen.

EU-projektet förvaltas nu av Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen och nya utbildningstillfällen kommer kontinuerligt läggas upp på hemsidan.

Det går också att gå utbildningen på egen hand, själv eller i grupp, utbildningen ligger tillgänglig på förstasidan. Dock går det inte att registrera utbildningen i ID06 Kompetensdatabas utan att ha genomgått utbildningen med en godkänd handledare.

Det här ingår i Energibyggare
inaktiv_darfor_energibyggare Inledning – Energibyggare gör skillnad
inaktiv_varmeisolering Värmeisolering
inaktiv_lufttathet Lufttäthet
inaktiv_fukt Fukt
inaktiv_installation_system Installationer
inaktiv_byggnaden_som_system Byggnaden som system