Användarvillkor

Kontaktuppgifter:
Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 Växjö

Projektkoordinator Energibyggare/ BUILD UP Skills SWEBUILD: Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne

Energibyggare är en del av BUILD UP Skills SWEBUILD, ett europeiskt projekt som finansieras inom ramen för Horison 2020, EU-kommissions program för forskning och innovation, samt Energimyndigheten.

Personliga uppgifter

När du registrerar dig på energibyggare.se godkänner du att projektteamet lägger in dina personliga uppgifter i den databas som tillhör utbildningen Energibyggare. I databasen – som finns på hemsidan – registreras de uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig.

Varför registrerar vi din personliga information?

Dina personuppgifter kommer endast samlas in och användas inom syftet för utbildningen och för att kunna förse de registrerade personerna med adekvat information.

  • För att kunna bekräfta din registrering och ditt lösenord på hemsidan, och för att kunna skicka ut ett nytt lösenord om det behövs.
  • För att spara information om vilka utbildningsmoduler du genomgått, så du kan fortsätta där du var sist du loggade in.
  • För att kunna organisera Energibyggarutbildningen på ett adekvat sätt.
  • För att kunna skicka ut nyhetsbrev från energibyggare.se till alla registrerade. Möjlighet att avregistrera från nyhetsbrevet finns längst ner nyhetsbrevet.
  • För att kunna sammanställa statistik om, trafiken på hemsidan och se vilka sidor som används mest frekvent, i syfte att förbättra tjänsten.
  • För teknisk administration av hemsidan.

Följande personer har access till din personliga information: anställda vid Energikontor Sydost, WSP och Autotech, vilka hanterar uppgifterna konfidentiellt. Du kan alltid kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade och du har alltid möjligheten att korrigera dem. Kontakta administratören i detta ärende; [email protected]

Sekretess

Dina personuppgifter kommer enbart användas av personer som administrerar, arbetar i och driver projektet och utbildningen BUILD UP Skills SWEBUILD/Energibyggare. Uppgifterna kommer inte lämnas ut till tredje part. De personliga uppgifterna behövs för att hantera och utveckla utbildningen ”Energibyggare” på ett säkert sätt. Kontakta Energikontor Sydost om du vill ta del av vilka uppgifter som finns registrerade. De inregistrerade personuppgifterna finns tillgängliga hos:
Energikontor Sydost, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö; [email protected]

Innehåll

Innehållet på den här hemsidan är enbart avsett för generell informationsspridning. Innehållet är framtaget av projektteamet som står bakom projektet BUILD UP Skills SWEBUILD, där Energibyggare ingår. Parter i BUILD UP Skills SWEBUILD är Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Installatörsföretagen, Teknologisk Institut, Passivhuscentrum och Energikontoren Sverige. I texten nedan kommer konsortiet benämnas ”projektteamet”. Projektteamet strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller av hemsidan eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. Informationen på hemsidan används på egen risk.
Projektteamet är inte ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdskador eller skador eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data som uppstår ur eller i samband med användningen av denna hemsida.
Projektteamet strävar efter att hemsidan ska vara i drift, men tar inte ansvar för eller kan hållas ansvariga för om hemsidan temporärt ligger nere på grund av tekniska problem utanför projektteamets kontroll.
Alla erbjudanden på hemsidan är utan förpliktelser och inte bindande. Delar eller hela hemsidan inklusive alla erbjudanden, publikation och information i övrigt kan komma att utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt meddelande härom.
Projektteamet har ansvaret för innehållet på denna hemsida. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på hemsidan.
Om du ser information på denna hemsida som du anser bör korrigeras eller uppdateras, vänligen kontakta projektteamet för åtgärdande av problemet; [email protected]

Referenser och länkar

På denna hemsida kan det finnas länkar till andra webbplatser som inte står under kontroll av projektteamet. Projektteamet har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Projektteamet är inte ansvarig för något innehåll som länkats till från hemsidan. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Projektteamet är inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på hemsidan. Olämpligt innehåll kommer att raderas när det upptäcks.

Cookies

cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.
En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökares surfande. Vi sparar ingen personlig information sparas via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.
Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Cookies kopplade till tredjepartsprogram på vår webbplats

För att få en bild av hur besökare använder hemsidan används Google Analytics. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem besökaren är och varken besökaren eller besökarens dator kan identifieras. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.
På hemsidan finns inbäddade filmer från projektets YouTube-kanal. Filmerna visas med Youtubes filmspelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Vi bäddar in och länkar till bland annat Facebook och Twitter. Dessa sidor ligger på externa platser som projektteamet inte råder över och projektteamet kan därför inte svara för cookies som används där. Det kan också finnas länkar från hemsidan till andra webbplatser, som vi inte heller kan ansvara för.

Dataskydd

Användandet av erbjudande och tjänster kan kräva att du registrerar personliga uppgifter. Personliga uppgifter, t.ex. namn, adress eller e-postadress läggs in av användaren på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte spridas till tredje part utan att du har tillfrågats specifikt. Projektteamet vill dock påpeka att ingen dataöverföring på internet, t.ex. via epost, är helt säker och kan utgöra en säkerhetsrisk. Ett fullständigt skydd av personuppgifter mot att spridas till obehörig åtkomst av tredje part är inte möjligt. . Användningen av kontaktuppgifter på hemsidan från utomstående för att distribuera icke-önskad reklam eller annan kommersiell information är förbjudet. Projektteamet förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att det skickas oönskad kommersiell information, t.ex. skräppost etc., till användare av hemsidan.

Upphovsrättsskyddat material

Projektteamet har inte för avsikt att använda upphovsrättskyddat material. För det fall att misstanke om att det finns upphovsrättsskyddat material på hemsidan bör projektteamet omedelbart meddelas Vid problem med upphovsrättsskyddat material som använts på hemsidan bör projektteamet omedelbart meddelas på [email protected].
Upphovsrätten för material som skapats av projektteamet är skyddat. All kopiering eller användning av objekt såsom diagram, ljud, rörliga bilder eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan avtal med projektteamet.

Ansvarsfriskrivning

Den här ansvarsfriskrivningen är en del av internetpublikationen www.energibyggare.se. Om delar av ansvarsfriskrivningen inte är juridiskt korrekt så påverkar detta inte den validiteten på övriga delar av ansvarsfriskrivningen.