Rapporter

Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD är delfinansierat av Intelligent Energy – Europe (IEE) och Energimyndigheten.
Contract N°: IEE/13/BWI/708/SI2.680176

Under projektets gång har vi levererat ett antal rapporter och projektmaterial till EU. Här kan du fördjupa dig i projektdetaljer och följa utvecklingen.

Broschyrer

Broschyr Energibyggare (svenska)
Broshure SWEBUILD (English)
Energibyggare – en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande (2017-08-30)

För handledare

Handledarguide (2017-09-11)
Plan för genomförande av utbildning av handledare (2016-02-11)
Kvalifikationskriterier för handledare och utbildare av handledare (Eligibility criteria for training providers, 2015-09-03)
Beskrivning av handledarutbildning för Energibyggare – BI (2015-05-07)

Energibyggare – innehåll

Kursplan Energibyggare (2016-03-30)
Kursplan Handledare för Energibyggare ( 2016-04-06)
Lärandemål (2016-03-30)

Rapporter/papers

Dokumentation av handledarutbildningen (2017-06-26)
Utvärdering av utbildningen av handledare (2017-06-26)
Resultat från utvärdering (2016-06-28)
Handingsplan för implementering av utbildning (2016-03-22)
Internationell benchmarking (2016-03-24)
Kommunikationsplan (2016-11-23)
Koncept för storskalig byggarbetsplatsförlagd utbildning (2015-06-26)
Rapport kartläggning av befintliga utbildningar (2015-05-22)
Rapport Metod för framtagande av lärandemål (2015-05-08)
Rapport Utveckling av utvärderingsmodell
Paper Kvalitetsbedömning
Handlingsplan för utbildning av handledare efter SWEBUILD-projektet (2017-07-28)
Plan för uppdatering och kunskapsöverföring (2017-09-08)
Dokumentation av kommunikationsarbetet (2017-09-30)
Slutrapport projektet BUILDUP Skills SWEBUILD (2017-10-30, uppdaterad 2018-04-12)

Internationellt

Course curriculum for on-site training and a design for just-in-time instructions (English summary 2016-03-30)
Course curriculum for a training-of-trainers course (English 2016-03-30)
International benchmarking (English 2016-03-22)
Documentation from international workshops (English 2017-03-08)
Popular report on training schemes and action plan (English 2017-08-30)
Final project report SWEBUILD (English 2017-10-30)