Du som är handledare

Handledare kan exempelvis vara en platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare, som har gått kursen ”Handledare för Energibyggare”.

Handledarguide
Som handledare får du tillgång till stöddokument för att utbilda Energibyggare. (Länkarna nedan fungerar endast för handledare.)

  1. I Dokument till utbildningsdagen finns bl.a. info om ID06 och länk för att rapportera antalet deltagare.
  2. I Stöd till handledaren finns t.ex. presentation, diplom, handledarguide (reviderad 2019-02-20).

Glöm inte att kontrollera att du använder senaste versionen!

Godkända handledare
Se lista över de företag som har godkända handledare för Energibyggare.

Du som är godkänd Handledare för Energibyggare och vill registrera dina deltagare i ID06 Kompetensdatabas

  1. Är du ett utbildningsföretag kan ditt företag bli ackrediterat utbildningsföretag för ID06 kompetensdatabas och då sköter ni själva registreringen av kompetensen i databasen.
  2. Arbetar du i ett företag som är anslutet till Svenskt näringsliv genom ex. Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen eller motsvarande och har genomfört en utbildning, kan ni registrera utbildningen via Entreprenörsskolan (Sveriges Byggindustrier) som i sin tur registrerar utbildningen på kompetensdatabasen.
    OBS! utbildningen måste genomförts av godkänd handledare.
    Kostnaden är 250 kr per rapport och 100 kr/registrerad kompetens (2019).
Energibyggarutbildningen
Utbildningsmaterialet inom Energibyggare är gratis och fritt att använda för alla. För att få sin utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste man ha gått utbildningen hos en godkänd handledare.
Det interaktiva utbildningsmaterialet är tänkt att användas direkt ute på byggarbetsplatsen och kan också användas av utbildningscentra kopplat till ens verksamhet.