Etikettarkiv: seminarium

Hur ligger det till med de nya byggreglerna? Se svaren här

När kommer Boverket leverera definitionerna på nära-noll-energibyggnader och vad kommer räknas som primärenergikällor? Vad är läget i förhandlingarna i Bryssel? Vad säger branschen om de planerade nya byggkraven?
Svaren levererades på Energibyggares seminarium i Stockholm 21 april 2017.

Se filmerna från de olika föreläsningarna

Robert Johannesson, t.f. enhetschef, Boverket; Status vad gäller de nya nära-nollenergireglerna.

Fredrik von Malmborg, kansliråd, Miljö- och Energidepartementet; Om EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om
direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

 

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier; Vad vet vi om de nya byggkraven och vad tycker BI om det?

Magnus Everitt, energiexpert, Installatörsföretagen; Om energimålen gällande installationer av förnybara energikällor och byggsektorns syn på detta.

 

Thomas Berggren, senior rådgivare, Energimyndigheten; Om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår.

 

Åsa Douhan och Hans Söderström för projektet Swebuild som står bakom Energibyggare.

 

Se den avslutande paneldebatten

Röster från deltagarna

Andreas Hagnell, SKL, om vikten av att hela kedjan finns med.

 

Saga Hellberg, Byggherrarna, om att det är bra att Boverket fortsätter dialogen med branschen.

 

Johan Svensson, PEAB, bra att Boverket beslutat om ny remissomgång för NNE-kraven.

 

Göran Werner, WSP och BeBo, om att utbildning behövs i alla led för att möta nya kraven.

Läs den sammanfattande artikeln om seminariet i tidningen Byggindustrin (2017-04-21)

Seminarium om nya byggkraven

Den 21 april i Stockholm, anordnar Energibyggare ett seminarium om de nya och kommande energikraven i byggreglerna och den kunskapsutmaning detta innebär för bygg- och installationsbranschen, samt hur Energibyggare och andra nationella kunskapshöjande satsningar kan vara till hjälp. Frågan diskuteras och kommenteras av:

  • Robert Johannesson, Boverket
  • Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet
  • Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier
  • Magnus Everitt, Installatörsföretagen
  • Thomas Berggren, Energimyndigheten
  • Åsa Douhan och Hans Söderström för projeket Swebuild som står bakom Energibyggare

Seminariet tar upp ämnen som Nära-NollEnergi-kraven för byggnader, EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda samt om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår. Frågorna sätts i relation till den inverkan kraven får för byggföretagen och om energimålen i relation till installation av förnybar energi.

Inbjudan seminarium 170421

WTC Växjö 2016 foto J Wallin webb